Informuojame, kad 2019–2020 mokslo metais ugdymo procesas kūrybos namuose derinamas su bendrojo lavinimo ugdymo įstaigomis.

Mokslo metų trukmė – 37 savaitės, 185 dienos.

Mokslo metų pradžia 2019 rugsėjo 1 d.

Mokslo metų pabaiga* – 2020 m. birželio 23 d.

Mokslo metai dalinami į pusmečius:

I pusmetis: nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.;

II pusmetis: nuo sausio 1 d. iki birželio 23 d.

VKN Mokinių atostogos derinamos prie bendrojo ugdymo mokyklų atostogų: 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. 2019 m. spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos   2020 m. balandžio 14 d.   2020 m. balandžio 17 d.  

Mokinių atostogų metu VKN nustatyta tvarka bus vykdomos įvairios socializacijos, prevencijos programos, įgyvendinami projektai, vykstama į konkursus, festivalius, turnyrus, dainų šventes ir pan. Informacija apie užimtumą mokinių atostogų metu bus teikiama papildomai.

*Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-199 „Dėl 2019–2020 metų (ugdymo proceso) pradžios ir trukmės pagal neformaliojo švietimo programas Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo, bendrojo ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos tarnyboje nustatymo“ nustatyta 2019-2020 mokslo metų (ugdymo proceso) Visagino kūrybos namuose pradžia ir trukmė - nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. birželio 23 d.

AdvokacijaŠių metų spalio-lapkričio mėn. Visuomeninė organizacija „Ateities karta“ vykdo projektą „Jaunimo interesų advokacija Visagine“, skirtą visoms Visagine veikiančioms nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms (JNVO). Šiuo projektu bus siekiama nustatyti ir suburti Visagino jaunimo nevyriausybines organizacijas, sustiprinti jų organizacines pozicijas, suteikti joms instrumentus jaunimo interesų gynimui.

Pagrindinis projekto renginys – lapkričio 28 d. rengiami mokymai Visagino jaunimo nevyriausybinių organizacijų nariams. Mokymų tikslas – supažindinti JNVO atstovus su advokacijos praktika, padėti geriau atstovauti jaunimo ir organizacijos narių interesus paruošiant organizacijos advokacijos planą bei sustiprinti Visagino jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą. Mokymus ves viena iš nedaugelio advokacijos ekspertų Lietuvoje Birutė Sabatauskaitė ir jaunimo politikos žinovė bei projektų vadovė Simona Gaidytė.

Kas ta advokacija? Tai viešo intereso gynimas, procesas, kuomet organizacijos siekia paveikti viešąją politiką atstovaudamos savo ar socialinės grupės interesams. Parengti ir su lektoriaus pagalba profesionaliai pakoreguoti advokacijos planai leis organizacijoms tikslingiau ir kryptingiau išnaudoti turimus išteklius bei organizuoti kitas savo veiklas. Tam, kad būtų pasiektas geriausias efektas, rekomenduojame į mokymus siųsti po kelis organizacijos atstovus (optimalu 2-4).

Jei pageidaujate dalyvauti mokymuose, maloniai prašome užpildyti dalyvio anketą. Kyla klausimų? Rašykite mums adresu: advokacija.visagine@gmail.com 


 

Renginių kalendorius

Spalis 2019
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Artėjantys renginiai

Nėra renginių

Mūsų partneriai

Visagino
savivaldybė11 bigVKC logo gera e1365283118701TTS logoirvpjh4330Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020
visaginietis.lt
ZinauViska logo 200