Atviras cenrasVKN ATVIRAME CENTRE veikia jaunimo atvira erdvė, kurioje jaunas žmogus gali praleisti laisvalaikį saugioje aplinkoje (be smurto, patyčių, svaigalų ir pan.), užsiimti jų mėgstama veikla (įvairūs stalo, lauko ir kiti žaidimai, kūrybinės dirbtuvės, muzikavimas ir t.t.), įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti jiems rūpimomis temomis bei pagal poreikį gauti emocinį palaikymą ir palydėjimą. Atviroje erdvėje dirba jaunimo darbuotojai, vietiniai bei tarptautiniai savanoriai ir praktikantai, kurie išmano jaunimo tarpusavio santykius, jų individualų elgesį ir nuolat dalyvauja visose  atviro centro veiklose bei padeda jaunuoliams laikytis esamų taisyklių, padeda spręsti kylančius konfliktus, atitinkamai reaguoja ir tematizuoja kylančius klausimus.

Visagino kūrybos namų jaunimo atviros erdvės misija – atviros ir saugios erdvės darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai organizavimas.

Jos funkcijos – sudaryti jaunimui sąlygas įgyti naujų socialinių įgūdžių, užtikrinti ilgalaikį užimtumą, atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius ir interesus, atlikti nusikalstamumo, žalingų įpročių ir kitų psichosocialinių problemų prevenciją bei konsultuoti jaunimą jiems rūpimais klausimais.

Lankytojų amžius ‒ nuo 11 metų. Jaunimo atviros erdvės veikla organizuojama taip, kad jame gali lankytis tiek motyvuotas, tiek mažiau motyvuotas jaunimas. Atsižvelgiama į socialinės rizikos šeimų poreikius.

Visagino kūrybos namų jaunimo atvira erdvė yra  įsikūrusi Sedulinos al. 49, Visagine. Erdvės durys jaunuoliams atviros antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 15.00 iki 19.00 val.

Visos centre vykdomos veiklos ir teikiamos paslaugos yra nemokamos.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Savanoriška veikla.
 • Jaunimo verslumo skatinimas.
 • Prevenciniai renginiai: teisinių žinių konkursas „Temidė“, „Šviesoforas“ ir pan.
 • Neformalios jaunimo grupės:
 • „Laboratorija – ART TAŠKAS“,
 • „Astronomijos mėgėjų grupė“,
 • Stalo teniso grupė „Pingpong“,
 • jaunimo muzikos grupės,
 • „Mes galim daugiau“,
 • jaunimo šokių grupė „The roses“,
 • jogos grupė ir kt. grupės.
 • Edukacinės aplinkos kūrimas VKN Jaunimo atviroje erdvėje.
 • Projektų, renginių, konkursų rengimas bei įgyvendinimas.
 • Kita veikla.